Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: zsraz@stonline.sk

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.


zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

 

 

Vyučovací proces prebieha v 33 triedach. Našu školu navštevuje 654 žiakov. Okrem klasických tried máme k dispozícií aj odborné učebne: fyziky, chémie, biológie, počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykové laboratórium, študovňu, školskú kuchynku a školské dielne.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

 

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

2p

 Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Čítať celý článok...
 

POĎAKOVANIE RODIČOM

          Ďakujeme rodičom a budúcim prváčikom, ktorí prišli do našej školy dňa 28. 1. 2015 na Deň otvorených dverí. Svojou účasťou potešili vedenie školy, pani učiteľky, ale predovšetkým terajších prvákov. Títo mohli pred svojimi budúcimi spolužiakmi prezentovať všetko, čo sa doteraz naučili. Presvedčili ich, že na našej škole vyučujeme modernými vyučovacími metódami. Žiaci vedia pracovať s interaktívnou tabuľou, učivo si osvojujú pomocou hier, zážitkovým učením, rozvíjajú svoju tvorivosť a majú aktívny prístup k získavaniu vedomostí. Moderné vyučovanie umožňuje aj pomocou práce v daltonských blokoch uplatňovať individuálny prístup a rešpektovať pracovné tempo každého žiaka. Aj anglický jazyk si žiaci osvojujú pomocou piesní, riekaniek a interaktívnych programov. Pani učiteľky ochotne odpovedali na všetky otázky rodičov. Deti našej školy s radosťou ukázali budúcim kamarátom svoje zošity, perá, aktovky, dovolili im vyskúšať si sedenie v ozajstnej školskej lavici. Viacerí budúci prváčikovia sa  do vyučovania zapojili aktívne a prvácke úlohy hravo zvládli. Rodičia zvedavým očkom pozerali na svoje deti a tešili sa z toho, že určite z nich budú šikovní žiaci . Na  budúcich prváčikov sa preto veľmi tešíme a srdečne ich pozývame na zápis do prvého ročníka v našej škole.

a1

 

a2