Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: zsraz@stonline.sk

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.


zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

 

 

Vyučovací proces prebieha v 33 triedach. Našu školu navštevuje 658 žiakov. Okrem klasických tried máme k dispozícií aj odborné učebne: fyziky, chémie, počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykové laboratórium, školskú kuchynku a školské dielne.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

Pre rodičov žiakov 9.ročníka

Článok s funkčnými odkazmi vo formáte ".doc" TU: rz - 9.r- 2013-14.doc

 Článok s funkčnými odkazmi vo formáte ".pdf" TU: rz - 9.r- 2013-14.pdf

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

pre rodičov (zákonných zástupcov) žiakov 9.ročníka,

konané dňa 7.10.2013

( K A M   a    A K O   N A   S T R E D N Ú   Š K O L U ? )

Čítať celý článok...
 

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

dane2

 Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Čítať celý článok...