Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: zsraz@stonline.sk

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.


zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

 

 

Vyučovací proces prebieha v 33 triedach. Našu školu navštevuje 658 žiakov. Okrem klasických tried máme k dispozícií aj odborné učebne: fyziky, chémie, počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykové laboratórium, školskú kuchynku a školské dielne.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

Pre rodičov žiakov 9.ročníka

Článok s funkčnými odkazmi vo formáte ".doc" TU: rz - 9.r- 2013-14.doc

 Článok s funkčnými odkazmi vo formáte ".pdf" TU: rz - 9.r- 2013-14.pdf

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

pre rodičov (zákonných zástupcov) žiakov 9.ročníka,

konané dňa 7.10.2013

( K A M   a    A K O   N A   S T R E D N Ú   Š K O L U ? )

Čítať celý článok...
 

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

dane2

 Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Čítať celý článok...
 

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ Vám oznamuje, že dňa 12.03.2014 (streda) udeľuje riaditeľka školy žiakom 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 podľa § 150 odst. 5 z dôvodu prebiehania Testovania 9-2014.

 

Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy

 

Deň budúcich prvákov

Riaditeľstvo Základnej školy, Rázusova č. 2260, Čadca

 

srdečne pozýva všetkých rodičov a  budúcich prváčikov na Deň budúcich prvákov, ktorý sa uskutoční dňa 29. 01. 2014 od 8.45 do 12.00 v 4. a 5. pavilóne školy v triedach 1. a 2. ročníka.

Nenechajte si ujsť príležitosť a príďte sa pozrieť do našej vynovenej školy, ktorá na Vás čaká spolu s milými pani učiteľkami a budúcimi spolužiakmi.

Zároveň pozývame všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka ZŠ, ktorý  bude prebiehať v dňoch:

05. 02. – 06. 02. 2014  od 13.30 do 16.30 hod v 5. pavilóne školy.

Čítať celý článok...