Zbierka na Haiti

4Podporili sme zbierku na pomoc deťom z Haiti.


UNICEF ZBIERKA NA POMOC HAITI: Tatrabanka, a.s., číslo účtu: 26297 26297/1100

Tieto obrázky, ktoré sme mali možnosť vidieť vo viacerých médiách, nenechali ani nás, žiakov našej školy, ľahostajných. Za pomoci

12p.učiteľky J. Koperovej sme usporiadali na našej škole zbierku pre ľudí v tejto postihnutej krajine.

Vyzbierali  sme 330 eur.

Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom ktorí, mali veľké srdce a zapojili sa do zbierky. Ešte razĎ A K U J E M E !


Žiaci žurnalistického krúžku

3
 Zbierka na Haiti.doc