Spomienky na detstvo

t-spomienky

    Detstvo prináša krásne okamihy, pretože nie je zaťažené skúsenosťami, strachom z následkov nášho konania a fantázia pracuje na plné obrátky.

     O svojich zážitkoch z detstva, ktoré zvečnila aj vo svojej knihe ZA TROCH CHLAPCOV, nám prišla porozprávať naša bývalá pani učiteľka, kolegyňa, v súčasnosti literárne tvoriaca dôchodkyňa, katechétka S.

Behúňová.

     S rozprávačským talentom jej vlastným odkryla stránky svojej knihy života a dovolila našim siedmakom prečítať si z nej. Na tvárach žiakov sa často objavil úsmev, keď naša hostka rozprávala o svojich huncútstvach. A že nebola žiadny anjelik by vedeli rozprávať najmä jej najbližší.

     Našim žiakom ukázala, že bohatstvo človeka nie je v materiálnych veciach, ktoré vlastní, ale v zážitkoch, ktoré robia jeho život krajší a bohatší a sprevádzajú ho celý život.

 

1

 

2

 

3

 

4