LITERÁRNA EXKURZIA V KYSUCKEJ KNIŽNICI V ČADCI

3    12. septembra  2018 sa trieda 5.B zúčastnila literárnej exkurzie v Kysuckej knižnici v Čadci. Zameraná bola na informatickú výchovu o knižnici. Pani Mgr. Helena Pagáčová ich oboznámila s knižnicou a jej novými službami, knižničným a výpožičným poriadkom.

 Žiaci sa naučili, ako pracovať s on-line katalógom, ako sa majú orientovať v knižničnom fonde na úseku pre deti a mládež, ako vyhľadávať informácie a dokumenty cez on-line katalóg.                                                                                               Žiaci 5.B a vyučujúca SJL