Týždeň zdravej výživy

t-vyzJednou z najdôležitejších  podmienok   na  dosiahnutie kvalitného   a dlhého  života je zdravá výživa. Práve preto sme sa v týždni  od 15. – 19.10.2018 zamerali na uvedomenie si potreby zdravej stravy nielen vhodnou desiatou,  ale i dobrou náladou. Svojím odevom sme vyjadrili podporu tejto akcii.

Teší nás, že sa do tejto aktivity zapojili všetky triedy našej školy.

A kto sa stal víťazom? No predsa my všetci, ktorí si uvedomujeme, čo znamená pre naše zdravie vhodná strava, dobrá nálada a deň bez stresu.

 Najaktívnejšou triedou školy bola III.A , v ktorej  mali  všetci žiaci odporúčanú desiatu aj odev.

Na druhom mieste sa umiestnila IV.D trieda, na treťom mieste II.B trieda.

A ako sa zapájali žiaci druhého stupňa?

Na prvom mieste sa umiestnila  V.D trieda, na druhom mieste V.A trieda a na treťom mieste to bola V.C  trieda.

(Vyhodnotenie bolo spracované na základe dodržania farby odevu.)