Dejepisná exkurzia Žilina

dez

 

 

DEJEPISNÁ EXKURZIA v Novej synagóge a na Burianovej veži v Žiline

Vo štvrtok 11. októbra 2018 sme sa zúčastnili zaujímavej dejepisnej exkurzie.

Po príchode do Žiliny sme sa rozdelili do dvoch skupín.

Prvá skupina v Novej synagóge po úvodných informáciách a krátkej prezentácii o jej histórii začala pracovať na projekte rodinný archív.  

Druhá skupina navštívila Burianovu vežu.  V nej sme si najskôr prezreli maketu mesta Žilina a neskôr sme sa vybrali tromi typmi schodov pešo na vežu, aby sme si prezreli z výšky historickú časť mesta. Táto veža bola postavená v prvej tretine 16. storočia vlastníkom mesta Burianom Svetlovským z Vlčinova. Vo veži sa nachádza 6 zvonov, ktoré 15.8. 1923 posvätili nitriansky biskup Karol Kmeťko a Andrej Hlinka.

                         Žiaci 5B,  triedna učiteľka Vlastička a vyučujúca dejepisu Janka