Medzinárodný deň školských knižníc

skkn

 

 

22. októbra si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Táto tradícia sa začala datovať od roku 1999 a jej hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu a poznávaniu, zvyšovanie počtu milovníkov literatúry.

Naša školská knižnica je priestor, ktorý využívame nielen na požičiavanie kníh. A to sme chceli ukázať aj našim žiakom, ktorým sme v tento deň ponúkli aktivity, ktoré sa v knižnici dajú realizovať. Od požičiavania kníh a  časopisov z rôznych oblastí nášho života, cez prípravu projektov a samovzdelávanie, relax počas voľných hodín i po vyučovaní, možnosť stretávania sa so zaujímavými ľuďmi i  organizovanie workshopov. Veríme, že pre žiakov nebude školská knižnica strašiakom, ale príjemným miestom, kde budú radi tráviť čas.