Viem čo zjem

vczOsvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. Projekt „Viem, čo zjem“ má hravou formou žiakov motivovať k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

Žiaci tretích ročníkov, ktorí sú do tohto projektu zapojení absolvovali prvú prednášku o zdravom stravovaní s pracovníčkou RÚVZ, ktorá bola zameraná na pestrosť a vyváženosť stravy.