Za vedou a technikou do Ostravy

t-za-vedou

 

 

Dňa 8. novembra 2018 sme sa zúčastnili exkurzie, ktorú zorganizovali pani učiteľky Michalíková a Svrčková. Jej cieľom bolo moravské mesto Ostrava.  Exkurzia sa začala v technickom múzeu v mestskej časti Ostrava – Vítkovice.

V múzeu sa nachádzali exponáty, ktoré zviditeľňovali poznatky z fyzike a chémie, ktoré využívame v súčasnosti. Všetko sme si mohli vyskúšať, prečítať informácie o vzniku i použití v reálnom živote.

Po prehliadke múzea sme sa presunuli pred vysokú pec, ktorú sme si mohli pozrieť zvonku i zvnútra, dostali sme sa až do výšky 77 metrov.  Súčasťou prehliadky bola aj skúška pracovných odevov.

Obe prehliadky  boli príjemné a aj keď nie ste fanúšikovia vedy a techniky, odporúčame vám toto miesto navštíviť.

                                                                                                              (Danka, Maťo, Janko, Alex – IX.B)