Prvá republika

t-1918

 

 

Rok 2018 je osmičkový.  Osmičky hrajú v histórii nášho štátu veľkú úlohu. So žiakmi 7. a 9. ročníka sme si pripomenuli rok, ktorý bol rokom zrodenia nášho štátu v novodobých dejinách – rok 1918.

  Na hodinách dejepisu, občianskej náuky, výchovy umením a výtvarnej výchovy žiaci vyhľadávali, spracovávali a nakoniec prezentovali výsledky svojej práce,  v ktorej vytvorili mozaiku života počas  prvej ČSR.