Rozprávkovú cesta

t-rozp-cesta

 

Videli ste rozprávku O statočnom kováčovi? So žiakmi 5.A triedy sme mali možnosť vidieť ho pri práci a pozrieť si niektoré výrobky tradičných remesiel. Našu rozprávkovú cestu sme zavŕšili v podkroví Rosenfeldovho paláca v Žiline na výstave Nech sa páči, ráčte vstúpiť.

Medzi drakmi, princeznami zahrali sme si tieňové divadlo, vyskúšali prácu s maňuškami a ovládanie marionet.