Recitujem, recituješ, recitujeme

 t-recit

 „ Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá;
je, vidím, cítim, celok života,
môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
a moja odev, ktorej neviem ceny…“

 

zl-fond

 

    To sú slová autora, nášho velikána, ktorého 170. výročie narodenia si tento rok pripomíname. V súčasnosti, keď naša rodná reč musí čeliť jazyku mobilov a počítačov, je potešiteľné, že medzi mládežou sa nájdu tí, ktorí sa snažia jej čistotu a krásu zachovávať. V súťaži Hviezdoslavov Kubín si zmerali svoje sily v prednese poézie a prózy.

 

V II. kategórii – poézia – prvé miesto nebolo udelené. Na druhom mieste sa umiestnila D. Trembošová z V.B triedy a na treťom mieste A. Choluj z V.B triedy.

 

V III. kategórii – poézia – sa porote najviac páčil prednes E. Lukašíkovej z VIII.B triedy. Na druhom mieste sa umiestnili A. Kačurová a V. Kužmová (obe z VIII.A). Na treťom mieste sa umiestnili V. Bodorová (IX.B) a A. Kráľová (VIII.A).

 

V II. kategórii – próza – za najlepší prednes porota ocenila S. Bazelidesa z VI. A . Na druhom mieste sa umiestnila E. Kupková- V.A a na treťom mieste S. Grajciarová (VI.B) a Ch. Trlíčková (V.D).

 

V III. kategórii – próza – získala prvé miesto B. Lukašíková (VII.A) a druhé miesto B. Pochybová (VII.C) .

Recitátorom blahoželáme a ďakujeme za pekný umelecký zážitok!