Anna Franková

dejfr-t    Milióny ľudí na celom svete poznajú dojímavý príbeh Anny Frankovej, a to najmä vďaka denníku, ktorý si písala. Denník  zachytáva dospievanie mladého dievčaťa židovského pôvodu. Je obrazom udalostí, ktoré sa odohrali v rokoch 1942-1944, v nútenom úkryte v istom dome v Amsterdame, kde sa rodina Frankovcov spolu s pár priateľmi musela ukryť pred hroziacou deportáciou do koncentračných táborov.

Čítať celý článok...
 

ORAVA OČAMI SIEDMAKOV

orav-tJe štvrtok ráno. Slniečko sa už usmieva na našu krajinu. Aj pán Iľko predpovedal, že slniečko nás nesklame celý deň. Nastupujeme do autobusu. Ešte chvíľu čakáme na spachtoša, ktorému „zamrzol“ budík. Už je tu! Môžeme ísť!

    Autobus nás vezie krásnou krajinou – Bystrickou dolinou, cez Lutiše,  Terchovú a Párnicu do Dolného Kubína pod Oravský zámok. Majestátne stojí, víta nás

Čítať celý článok...
 

ZELENÝ DEŇ 2013

zdV tomto školskom roku sme už piatykrát zorganizovali Deň Zeme pod názvom ZELENÝ DEŇ na našej škole. Cieľom tohto dňa je rozvíjať a uplatňovať zložky environmentálnej výchovy v súlade s  Koncepciou environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a Akčným plánom výchovy a vzdelávania k TUR v SR.

Na podporu rozvíjania vzťahu k prírode, jej ochrane chceme zvyšovať povedomie žiakov rôznymi pripravenými aktivitami rozvíjajúcimi ich zdravie, ochranu životného prostredia čistením vybraných prírodných priestorov, pôsobiť na žiakov  preventívne, aby  neznečisťovali a nepoškodzovali  životné prostredie, aby ho chránili pred nežiadúcimi  vplyvmi spôsobenými činnosťou človeka.

Čítať celý článok...
 

Rozprávkové vretienko

vretienDňa 19. 3. 2013 sa uskutočnilo v DK v Čadci okresné kolo súťaže žiakov v prednese rozpávok pod názvom Rozprávkové vretienko.

Naša žiačka ôsmeho ročníka Kristínka Tlelková sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola.

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme

 

Vesmír očami detí

vesDňa 15.3. 2013 sa konalo v priestoroch Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto vyhodnotenie a slávnostné odovzdávanie cien regionálneho kola 28. ročníka výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej usporiadateľom bola Krajská hvezdáreň v Žiline a kde bola ocenená aj naša žiačka Alžbetka Minarovičová z 5.B triedy.

 


Stránka 41 z 47