Ilustrujem svoju obľúbenú knižku

imagesKysucká knižnica v Čadci vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov príležitosti narodenia akademického maliara Miroslava Cipára „ ILUSTRUJEM SVOJU OBĽÚBENÚ KNIŽKU“.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy.

Deti si vybrali svoju obľúbenú knižku, ku ktorej vytvorili vlastné ilustrácie.

Ocenení žiaci: Erik Heglas, Margaréta Grupáčová a Adela Pochybová

Originálne výtvarné dielka boli vystavené v priestoroch KK v Čadci.

 

Mesiac knihy

smilMesiac marec patrí na našej škole tradične aktivitám orientujúcim sa na knihy. Žiaci 1. stupňa si upevňovali vzťah ku knihám besedami, ilustráciami, zhotovovaním leporiel, výstavkami, čítaním – Dospelí deťom, netradičnými hodinami v školskej knižnici a akciami v spolupráci s Kysuckou knižnicou. Aktivity sme zavŕšili štafetovým čítaním rozprávok, ktorého sa zúčastnili všetky triedy 2. až 4. ročníka. Žiaci čítali v priebehu troch dní rozprávky K.J.Erbena a bratov Grimmovcov. Akcia sa im páčila a tak veríme, že bude dobrou motiváciou k tomu, aby bola kniha v rebríčku ich hodnôt čo najvyššie.

 

Učíme sa zážitkom

mesturZážitkové učenie patrí medzi vyučovacie metódy často používané vo vyučovacom procese na našej škole. Známe pravidlo, ktoré hovorí, že je lepšie raz vidieť / zažiť / ako stokrát počuť sa opäť potvrdilo, keď si žiaci 2. B triedy osvojovali vlastivedné poznatky o riadení nášho mesta priamo v teréne. Navštívili Mestský úrad v Čadci, kde

Čítať celý článok...
 

KARNEVAL

 

t-kar1Dňa 31.1 2013 sa na našej škole uskutočnil karneval. V úvode karnevalu bola promenáda v maskách, kde porota vybrala najkrajšie masky, ktoré boli ocenené drobnými cenami.

 

Nasledovala voľná tanečná zábava pod vedením DJ p. uč. Czána . Medzi jednotlivými pesničkami boli

Čítať celý článok...
 


Stránka 42 z 47