ZELENÝ DEŇ 2011/2012

zd-bukovV tomto školskom roku sme už štvrtýkrát zorganizovali Deň Zeme pod názvom ZELENÝ DEŇ na našej škole. Cieľom tohto dňa je rozvíjať a uplatňovať zložky environmentálnej výchovy v súlade s  Koncepciou environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a Akčným plánom výchovy a vzdelávania k TUR v SR.

 

Na podporu rozvíjania vzťahu k prírode,

Čítať celý článok...
 

Hodina občianskej náuky naživo

znak cadcaViete, kedy vzniklo naše mesto? Koľko má poslancov? Čo nové sa postaví v našom meste?

   My sme sa spolu so siedmakmi našej školy vybrali hľadať odpoveď za osobami najpovolanejšími – pánom primátorom  a jeho spolupracovníkmi na Mestskom úrade v Čadci.

Milým úsmevom nás privítala p. Kučáková, ktorá sa  v našom meste venuje problémom školstva a bola našou sprievodkyňou na cestách poznávania činnosti mestskej samosprávy.

  08  04

 

Celý článok je tu: otvoren hodina obn.pdf

 

   

Charitatívna súťaž "Výprava nádeje"

alt

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE a Zberné suroviny a.s. v spolupráci s unikátnou encyklopédiou Univerzum A-Ž vyhlásili celoslovenskú súťaž pre základné školy -  „VÝPRAVA NÁDEJE “, ktorá je podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako aj Združením miest a obcí Slovenska.

Termín uskutočnenia: marec až jún 2012 .

Do projektu sa  mohli zapojiť všetky ZŠ formou súťaží v zbere papiera a druhotných surovín, ale aj do vedmostných kvízov vo viacerých kolách.

Čítať celý článok...
   


Stránka 45 z 47