Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.

zs-letecky

 

 

   Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

  Objekt školy, ktorý prešiel v šk.r. 2009/2010 rekonštrukciou a modernizáciou pozostáva zo siedmich pavilónov a telocvične. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára  športový areál, kde sa nachádza: futbalové, basketbalové, antukové volejbalové ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko a novovybudovaná lezecká stena. Pre najmenších slúži detské ihrisko.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

2p


 Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Čítať celý článok...
 

Novinky na školský rok 2022/23

 

09.09.2022
Vážení rodičia,

 naša škola ponúka krúžky priamo v areáli školy, ktoré nie sú pod Centrom voľného času.

 Zoznam krúžkov:

 

 

názov krúžku

vedúci krúžku

ročník

1

Hravá slovenčina

Mgr. Zdenka Rebrošová

1. ročník

2

Malý prírodovedec

Mgr. Terézia Dejčíková

2. ročník

3

Počítačový krúžok

Mgr. Viera Šušková

1. ročník

4

Umenie okolo nás

Mgr. Marianna Kadáková

1. stupeň

5

Tvorivé písanie a hravé čítanie

Mgr. Zuzana Šenkýřová

2. a 3. ročník

6

Gymnastický krúžok

Mgr. Milan Vakula

1. stupeň

7

Florbal

Mgr. Peter Zubka, Mgr. Milan Vakula

5.-9. ročník

8

Loptové hry

Mgr. Zuzana Masárová, Mgr. Yvonne Marjaková

3.-7. ročník

9

Cesta oblohou (astronom. krúž.)

Mgr. Libuša Michalíková

4.-9. ročník

10

Hravá matematika

Mgr. Anna Benková

9. ročník

11

Matematika hrou

Mgr. Janka Pijáková

9. ročník

12

Hravá slovenčina

Mgr. Ivana Stehlíková

9. ročník

13

Slovenčina hrou

Mgr. Helena Baculáková

9. ročník

14

Ochranárik

Mgr. Ivana Slanináková

5.-9. ročník

15

Chemické dobrodružstvo

Mgr. Lenka Slezáková

7.-8. ročník

16

Športový krúžok

Mgr. Andrej Maslík

5.-9. ročník

17

KreKra (kreátívna tvorba detí)

Mgr. Miriam Maslíková, Mgr. Janka Macurová

1.-9. ročník

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a odovzdať vzdelávacie poukazy v škole priamo u vedúcich krúžkov do 14.09.2022.

 Ďalšie informácie o krúžkoch vám poskytnú vedúci jednotlivých krúžkov.


08.09.2022
Od 05.09.2022 platí inovovaný školský poriadok schválený na pedagogickej rade dňa 31.08.2022. 

Školský poriadok si môžete stiahnuť: docx Školský poriadok 2022-23

Ak má žiak opustiť školu počas vyučovania, zo školy môže odísť zásadne len v sprievode zákonného zástupcu, ak to nie je možné dodržať, zákonný zástupca vypíše tlačivo „Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania bez doprovodu zákonného zástupcu“. Podpísanú žiadosť o uvoľnenie pošle rodič prostredníctvom aplikácie EDUPAGE z rodičovského konta triednemu učiteľovi ako prefotenú prílohu, alebo vyplní vytlačenú žiadosť, ktorú pošle triednemu učiteľovi.

 

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: doc Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania bez doprovodu zákonného zástupcu

 

 

Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy   eaktovka   lifeliqe    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email   email_zmena_hesla

 

 

 
Čítať celý článok...
 

Začiatok školského roka 2022-23

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23.


Vážení rodičia, milí žiaci!

Prázdniny ubehli rýchlo. Opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka. 
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 a sa uskutoční 05.09.2022 o 8.00 hod  na nádvorí pred pavilónom dielní. 


Tešíme sa na našich žiakov.
Tu si môžete stiahnuť odporúčané zostavy školských pomôcok podľa ročníkov pre nový školský rok : pdf 1. ročník  , pdf 2.-9. ročník


Pri nástupe do školy zákonný zástupca žiaka vyplní "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Rodičia bez prístupu na EDUPAGE si môžu tlačivo stiahnuť a vypísať tu: pdf "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" . Rodičia, ktorí nejamú možnosť vytlačiť si toto vyhlásenie, si ho môžu vypísať aj v škole.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Zápis do školského klubu detí na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dňoch:

30.8. 2022 a 31.8. 2022 od 8.00 -13.00 hod. vo 4. pavilóne,

5.9. 2022 od 8.00 – 11.00 hod. vo 4. pavilóne na prízemí.

Mesačný poplatok za ŠKD je 15 eur. Platba sa realizuje formou trvalého príkazu v banke alebo internetbankingom do 10. dňa v mesiaci . Každé dieťa bude mať pridelený svoj variabilný a špecifický symbol, ktoré dostane v priebehu 1. školského týždňa. Deti, ktoré už navštevovali ŠKD, dostanú nový variabilný symbol.

K prihláseniu diaťaťa je potrebné vypísať :

-          Zápisný lístok (všetky deti)

-          Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD (len nové deti)

Oba dokumenty si môžete stiahnuť tudoc zápisný lístok do ŠKD ,   docx žiadosť o prijatie do ŠKD.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, si ich môžu vypísať v škole.

Ranný klub v ŠKD bude v prevádzke od 06.09.2022 v čase od 6.30 do 7.30 hod.
 

Usmernenia - Koronavírus

25.02.2022

Od pondelka 28.02.2022 opäť otvárame ranný klub v ŠKD v čase od 6:30 do 7:30. Naďalej treba dodržiavať protipandemické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo rúškom, umývanie a dezinfekcia rúk a dodržiavania rozostupov medzi deťmi.

Čítať celý článok...