Zápis do 1. ročníka

Deň otvorených dverí - video - nakoľko súčasná pandemická situácia nám neumožnila usporiadať každoročné pravidelné podujatie "Deň otvorených dverí" pripravili sme si pre Vás virtuálnu prehliadku školy pomocou videa.

Zápis bude prebiehať od 5. apríla do 6. apríla 2022 v čase od 13:30 do 16:30 hod v 5. pavilóne školy. Pred zápisom môžete vypísať elektronickú prihlášku z domu (používajte aj diakritiku a meno a priezvisko dieťaťa napíšte podľa rodného listu) elektronickou formou pomocou aplikácie
"Prihláška do 1. ročníka" na webovom sídle školy. V prípade, že elektronickú prihlášku nevypíšete doma, môžete ju vypísať pri zápise spolu s našimi učiteľkami. 

Prosím rodičov, aby v elektronickom formulári vypísali všetky údaje a všetky položky (aj údaj o nepovinnom predmete, kde zvolíte, či Vaše dieťa bude navštevovať predmet „Náboženská výchova“ alebo predmet „Etická výchova, záujem o ŠKD - školský klub detí, cudzí jazyk, záujem o stravovanie v ŠJ).
Poplatky za zošity s predtlačou v hodnote 6 € sa budú vyberať pri zápise.

Na základe súčasných protipandemických opatrení chceme nastaviť zápis žiakov do 1. ročníka tak, aby sa zbytočne nepremiešaval veľký počet ľudí. Preto navrhujeme, aby na zápis chodili deti s rodičmi postupne podľa harmonogramu, ktorý bude nastavený podľa abecedy. Ak by zákonným zástupcom kvôli pracovným povinnostiam nevyhovoval určený termín, môžu prísť v termíne, ktorý im vyhovuje aj mimo harmonogramu. Prosíme, ak sa dá, snažte sa dodržať daný harmonogram:

 

Dátum

Čas

Žiaci s priezviskami začínajúcimi na:

05.04.2022

13.30-14.30 hod

A, B, C, Č, D,

05.04.2022

14.30-15.30 hod

Ď, DZ, DŽ, E, F, G,

05.04.2022

15.30-16.30 hod

H, I, J, K, L, Ľ,

06.04.2022

13.30-14.30 hod

M, N, Ň, O, P,

06.04.2022

14.30-15.30 hod

Q, R, S, Š, T, Ť,

06.04.2022

15.30-16.30 hod

U, V,W, X, Y, Z, Ž

 

Pri odklade povinnej školskej dochádzky podľa novely Školského zákona zo dňa 01.01.2021 dochádza k zásadným zmenám.

 Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

 Potrebný bude:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže odklad povinnej školskej dochádzky nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz, ale s riaditeľom materskej školy.

Odklad povinnej školskej dochádzky odporúčame riešiť ešte pred zápisom dieťaťa do školy, aby základná škola v čase zápisu mala už tieto informácie k dispozícii.

Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, pri vyplňovaní elektronickej prihlášky napíšu do poznámky na konci elektronickej prihlášky, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

 Elektronickú prihlášku na zápis si môžete spustiť TU: Prihláška do 1. ročníka
Tlačivá na stiahnutie:
doc 
Zápisný lístok

Čítať celý článok...