Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školská jedáleň

O Z N A M

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

Na základe avizovaného zvyšovania cien stravného prosíme zálohovú septembrovú platbu (realizovať v auguste!) uhradiť nasledovne:

1.      –  4. ročník : 32,00 €

5.   –  9. ročník : 34,00 €

 

Rozpis platieb na ostatné mesiace Vám bude poskytnutý v septembri. Ostatné podmienky stravovania ostávajú nezmenené:

ü  Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie  vopred,  najneskôr do 25.dňa v mesiaci

 na účet školskej jedálne číslo : SK59 5600 0000 0077 5644 3006

ü  Stravník je automaticky prihlásený na celý školský rok až kým ho zákonný zástupca neodhlási úplne písomnou formou.

ü  Prvú platbu prosíme realizovať v auguste!

ü  Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu  sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ü  Preplatky za stravu budú vrátené v mesiacoch JÚL, AUGUST 2023 na účty uvedené v zápisných lístkoch.

ü  Po ukončení stravovania je povinnosťou stravníka vrátiť do školskej jedálne ČIP !

ü  Pôvodným stravníkom variabilný symbol zostáva, novým  bude pridelený dodatočne po odovzdaní zápisného lístka.

ü  V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. telefonicky na čísla: 4335690, 0911 506 171, e-mailom: jedalen.zsrazusova@gmail.com. V pondelky odhlasujeme od 6,30 do 7,00 hod. V prípade ak sa nestihne obed odhlásiť, si stravník môže obed vyzdvihnúť len v prvý deň neprítomnosti!

ü  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré žije v domácnosti v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, nech sa informuje o platbách v kancelárii ŠJ.

 

Táto príloha ostáva zákonnému zástupcovi!


Zápisný lístok na stiahnutie:  doc zapisny_listok.doc

 

Pokyny na odhlasovanie stravy

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné:
1 deň vopred od 7,30 hod. do 14,00 hod.
2. telefonicky
- č.t 4335690, mobil 0911506171(SMS)
3. elektronicky
- Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Po víkende, na pondelok, môžete odhlásiť v dobe od 6,30 hod. do 7,00 hod.

Za neodobrataú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ŠJ pri ZŠ Čadca - Rázusova

 


 

Jedálny lístok

Výdaj obedov počas školského vyučovania od 11,30 - 14,00 hod.

 

jedalny_listok