DESATORO čitateľom


1. Spomeň si zakaždým, keď berieš vypožičanú knihu do ruky, že nie je tvojím majetkom a že ju musíš vrátiť v čas a celkom neporušenú.

 

2. Vypožičanú knihu zaobaľ doma hneď do papieru. Neber ju do nečistých rúk. Pamätaj, koľko čitateľov bude chcieť ešte za tebou čítať tú istú knihu, čistú a neporušenú.

 

3. Ušpinená kniha budí ošklivosť, prenáša i nákazlivé choroby. Preto neobracaj strany naslinenými prsty, nevkladaj medzi ne tužky, zápalky a pod., nezahýbaj rohy strán, ale vlož na miesto, kde si dočítal, pásik čistého papieru alebo stužky.

 

4. Pri čítaní nevyvracaj a nerozlamuj chrbát knihy; keď leží na stole, neopieraj sa o ňu rukami; neodkladaj knihu na miestach vlhkých alebo zaprášených.

 

5. Nečítaj pri jedle ani v posteli. Pri čítaní nezabudni vše vydýchnuť a dať odpočinúť očiam.

 

6. Nezáleží na počte kníh, ktoré si prečítal, ale na tom, čo a ako si čítal.

 

7. Preto čítaj pozorne a oddane, nečítaj len očami, ale čítaj srdcom. Nepreskakuj pri čítaní odstavce alebo i celé strany. Voľ len knihy dobrých spisovateľov.

 

8. Vypisuj si, čo sa Ti pri čítaní najväčšmi páčilo, čo Ťa dojalo alebo uchvátilo: krásne opisy, významné vety, zaujímavé výpovede. Poznamenaj si krátky obsah knihy, titul a spisovateľa.

 

9. Nečítaj mnoho naraz, ale čítaj každý deň — a každý deň niečo dobrého vykonaj.

 

10. Uč sa z kníh dobru a pravde. V tom je zmysel života.