Školská knižnica

Školská knižnica, bola zriadená v rámci rozvojového projektu

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2006

s názvom

MODERNIZÁCIA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

A JEJ VYUŽITIE NA VZDELÁVACIE PODUJATIA