Dokumenty o knižnici

Knižný a výpožićný poriadok:

pdf knižný a výpožičný poriadok


Školská knižnica:

pdf skolska_kniznica.pdf


Podujatia na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti:

pdf podujatia na podporu a rozvoj čit. gramotnosti 2016.pdf


 Projekty  METODICKÉHO CENTRA SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ KNIŽNICE pre školské knižnice na podporu čitateľskej gramotnosti:

pdf Projekty MC-SPK pre školské knižnice


Scenáre vyučovacích hodín s integráciou Informačnej výchovy:

pdf Scenáre vyučovacích hodín s integráciou Informačnej výchovy

 


Stránka 2 z 2